Info

 

Het ontstaan van Fotografieclub Helmond Oost: Tijdens onze foto tochten in het verleden, bleek dat er bij verschillende amateurfotografen toch een meer dan gemiddeld interesse is om foto’s van elkaar te bekijken en ervaringen uit te wisselen. Vanuit die constatering kwam Gerrit v.d. Schans samen met Toon Smits op het idee om een fotogroepje te vormen dat samen
Regelmatig bij elkaar komt om zo elkaars werk te bekijken en te bespreken en van gedachten te kunnen wisselen over fotografie.
Het idee achter deze fotogroep moet sowieso zijn dat het amateurs moeten zijn die plezier in fotograferen hebben en dat het zowel beginnende- als ook gevorderde foto amateurs kunnen zijn. Met zijn allen te leren van elkaar en gezellig bij elkaar zijn.
Ondertussen wordt er een concept opgesteld over wat er nodig is om dit samenkomen in een fotoclub structureel te maken. Als eerste heb je een aantal amateurfotografen nodig die hier wel met mee willen doen. Dat was het probleem niet. Na een rondvraag waren er al snel een kleine 20 gegadigden.
Als tweede heb je een locatie nodig om bij elkaar te komen. Die had Gerrit van der Schans gevonden in wijkhuis “De Lier” en in overleg met een bestuurslid aldaar een zaal gehuurd voor de eerste bijeenkomst. Alle ingrediënten zijn dus aanwezig en het idee wordt concreet gemaakt. Fotografieclub Helmond Oost” is geboren. Geïnteresseerden werden aangeschreven en voorzien van informatie. De opkomst op de eerste oprichtingsavond was goed. De mensen mogen hun ideeën inbrengen en zijn enthousiast.
Hopelijk krijgen we veel mooie foto’s te zien en kunnen de beginnende fotografen onder ons groeien naar het niveau wat ze graag willen bereiken. Belangrijkste is echter plezier met elkaar en in het fotograferen te houden. 

BESTUUR
 Gerrit van der Schans; voorzitter 

 Toon Smits: Vice voorzitter/ pr

 Jenny Rievers:  secretaris / penningmeester

 Huub Husman bestuurslid